Организации: ЗА СВЕТОВЕН МИР И ОБЕДИНЕНИЕ

Организации

СЕМЕЙНА ФЕДЕРАЦИЯ
ЗА СВЕТОВЕН МИР И ОБЕДИНЕНИЕ

международни масови сватби на муун, междурелигиозни сватби

Семейството е училището на истинската любов
Семейството е мястото където се научаваме да обичаме като деца, братя и сестри, съпрузи, и с родителска любов. Семейството е крайъгълния камък на обществото…

Революция на Сърцето: От егоизъм към живот за другите

Много хора не осъзнават, че способноста да даваме любов и живеем за другите се развива с много усилия. Това не става изведнъж. Всички искаме да получаваме любов, но способни ли сме да дадем такава на околните?

Даването на любов винаги трябва да предхожда получаването. Вместо да кой колко любов ни е дал и кога е трябвало да ни даде, преп. Мун ни учи да даваме безусловно и забравим какво сме дали. Само тогава сърцето ни ще бъде свободно да дава отново и отново, както и да изпитва радост и от най-малкото което сме получили.

Същността на истинската любов е да дава и да служи на другите. Истинската любов дава, забравя, че е дала и продължава да дава непрестанно. Тя дава с удоволствие. Тя е сърце на радост. Откриваме я в любещото сърце на една майка, която люлее бебето си на ръце и го кърми. Истинската любов е жертвоготовна любов… тя е абсолютна, уникална, непроменлива и вечна, инвестираща всичко без очакване или условие да получи нещо в замяна. – Сан Мьон Мун

Пътя на истинската любов

Семейната Федерация обяснява как да разрешим всички конфликти със безусловна любов и постигнем истинско щастие в живота. Човечеството никога не е могло да премахне проблемите в обществото, понеже никога не е намерило пътя да излекува семейството – училището на любовта.

Четирите сфери на сърцето

В семейството откриваме четири вида любов; детската, братско-сестринската, съпружеската и родителската. Първо, детето трябва да израстне в атмосфера на любов. Получавайки безусловна любов от любящи се взаимно родители. След това с помоща на родителите, децата развиват споделящата братско-сестри любов. Ако родителите ги оставят на произвола, децата просто ще научат закона на джунглата. Едва на основата на правилното развитие на тези два етапа, човек може да усъвършенства и следващите 2 етапа в развитието на любовта – Съпружеската любов и последващата Родителска любов. Родителската е най-висшата и безусловната любов, а съпружеската е унищожена в момента в който я споделим с друг, а не брачния си партньор.

Само такава революция на сърцето и любовт може да разреши семейните проблеми и премахне омразата в обществото и света. Но за целта тя трябва да се възпита у младите чрез образователни програми, чрез семеен и обществен пример и политически стимул. Д-р Мун е финансирал и инвестира в множество програми в тази ключова за обществото насока.

Спорта и изкуствата: Основа за мира

Спорта и изкуствата са най-добрия начин за установяване културата на мира и обединяване на човечеството като Едно Семейство

С подкрепата на Пеле, д-р Мун основа Купата за Мир с желанието за преодоляване на различия между нациите, и мост между расите и религиите.


Искуството вдъхновява човешките сърца. За да установи култура на мира д-р Мун основава един от най-реномираните училища по изкуствата на истока.


Д-р Сан Мьон Мун

Миротворец и Обединител

.

Често наричани Истински Родители, със съпругата му, Хак Ча Хан Мун, те има 14 деца . Всички те са посветени на същата цел и визия за мир.


Модел на Истински родители

Третото поколение от семейството на д-р и г-жа Мун вече наброява повече от 40 внука. През 2006 вниците на д-р Мун направиха световна обиколка с прокламация за мир.


За да обнови ООН и предствави ново лидерство към изграждането на мирен свят, Д-р Мун основа Федерацията за вселенски мир през 2005 г, обединявайки усилията на световните лидери, учени и специалисти.


Световната магистрала и свръх скоростни влакове, ще свържат света като „Едно семейство“; Ще допринесе за премахване на икономическите, политически и културни разделения между хората.

.

Мирът между религиите е ключ към разрешаване на световните комфликти. Д-р Мун е лидер и шампион на Междурелигиозния диалог. Над 90% от разходите на организациите му отиват в тази насока.

.

Международните бракове премахват бареиерите
Целта на Международните сватби на д-р Мун е постигането на „Световен Мир чрез Идеални Семейства“. Милиони семейства заедно обещават да постигнат истинска любов и премахнат бариерите между религии, раси и националност.

.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...