ПОСОЛСТВО НА МИРА: Семейната федерация за световен мир и обединение

За контакт


Семейната федерация за световен мир и обединение (СФСМО) е международна общност съставена от над 120 милиона семейства стремящи се да въплатят идеала на истинската любов и установят мирен свят и единство между всички хора, раси, и религии, каквато е и визията на Преп. Сан Мьон Мун.
.
ПОСОЛСТВО НА МИРА
.
ул. Георги Бенковски 25, София

Тел. 02/9832148


Еmail: worldofheart@gmail.com
Фейсбук: bgffwpu
.Посолство на Мира България, София
СЛУЖЕНЕТО КАТО ПЪТ КЪМ МИРА
Участието на младите в проекти за служене и взаимопомощ е най-добрия начин да наследят културата на сърцето и развият характера си.
Редактиране
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...