Как мислите и емоциите ни влияят на здраветоБолестта и нейният психологичен еквивалент или как мислите и емоциите ни влияят на здравето


Ако човек иска да бъде здрав, то първо  трябва да бъде попитан,
 дали е готов да се отърве от причините за болестта. И едва тогава може да му се помогне.
 Хипократ 
Умът те прави здрав или болен, щастлив или нещастен, богат или беден.
Едмънд Спенсър
Между човешкият ум, емоции и тялото има неразривна връзка. Всяко едно емоционално и психическо състояние оказва влияние на физическо ниво. Човешките мисли и чувства са свързани с определени части на тялото и могат да провокират и отключат различни заболявания.
Нерешените проблеми, конфликтите, дълготрайните страхове, продължителния гняв, омразата, дългосрочната тъга, непреодолените вини оказват влияние върху здравето. Тялото, чувствата и разумът са едно цяло. Виж КАК ДА СЕ ЛЕКУВАМ С КВАНТОВА ЕНЕРГИЯ
Много малка част от хората, дори и не подозират с каква енергия и сила разполагат и разпилявят този безценен ресурс, като пълнят живота си с болка, гняв, омраза, ревност, страдания, недоволство и всякакъв куп негативни мисли и преживявания. Много хора сами си създават излишни и безсмислени стресови ситуации, като се вкопчват в ненужни битки, при които държат на всяка цена да бъдат победители, без да се замислят за цената, която плащат. Виж, РЕЗОНАНС НА СЪРЦЕТО
Известно е, че дълготрайната тревога и силният стрес могат да предизвикат болестни реакции в организма. Силният и внезапен стрес може да отключи редица заболявания, депресии, инфаркти и дори смърт. Прекалено силният и дълго продължителен стрес, който води до болестни изменения в организма се нарича дистрес.
Факт е, че радостта от живота и щастието увеличават жизнените сили и енергия и засилват имунната система. Агресивните мисли създават болезнени събития и преживявания, които разрушават имунната система. ЛЕЧЕНИЕ С НУЛЕВА ЕНЕРГИЯ
Болестите дават на човека предупреждение, че нещо не е наред в цялостното функциониране, че има някакъв дефицит, нарушаващ целостта и хармоничното съществуване. Това е сигнал, че трябва да се направи някаква промяна.
Имунната система  притежава огромен потенциал от защити и една от тях е болестта. Болестта ни предпазва от тотален разпад на психиката. Тя е знак, че нещо в старите модели на действие не работи добре. ЛЕЧЕНИЕ НА ЛУМФНАТА СИСТЕМА ЧРЕЗ ПРОЧИСТВАНЕ С КВАНТОВА ЕНЕРГИЯ
Имунната система е в тясна връзка и взаимодействие с нервната система.
Нервната система е най-сложната и обширна система в човешкото тяло. Състои се от милиони неврони – нервни клетки, свързани по между си, които ръководят, контролират и интегрират функциите на всички останали органи и системи. Тя кодира и координира дейността на мускулите, следи за правилно функциониране на органите, отправя и спира сигнали от сетивните органи, реагира на измененията в условията на външната и вътрешната среда.Голямото количество стрес е най-големият враг на имунната система. При стрес в организма се намалява количеството на лимфоцитите, част от които са пряко свързани с образуването на антитела и изграждането на имунитет. Стресът се поражда при силно нервно напрежение, предизвикано от негативни емоции, породени при стресогенни реакции. Вижте, Квантово лечение на Стреса, Оттървете се от стреса и болестите

Факт е, че около 75 % от заболяванията са свързани със стреса. Дълготрайните негативни емоции пораждат стрес, които отключва редица заболявания. Болестта е нарушаване на динамичното равновесие на организма на психично, ментално и физиологично ниво.

Хората се сблъскват с един и същ свят, но го възприемат различно. Причината за това е в различието на самия човек, в неговото индивидуално възприятие и лична реалност, която всеки сам си създава. Съзнанието на човека възприема не непосредствения свят и реалността, а собствената личната представа за света и реалността.

Хармоничното функциониране на човешкото тяло е отражение на вътрешния баланс и енергия на психологическо и на емоционално ниво.

В човешкото тяло се отразява всичко, което протича на съзнателно и безсъзнателно ниво. Разумът притежава свои собствени механизми за самовъзтановяване. Той има специални модели и символи, за предаване на съобщения, когато нещо дълго време не е наред и води до дискомфорт.

Човек възприема информация чрез 5-те сензитивни канала – зрение, слух, обоняние, осезание и вкус. Човек възприема съзнателно 18%, като факти, събития и явления от това, което се случва. Останалите 82% са подсъзнателно възприемане на самата действителност или реалност.

Светът на човека е отражение на неговите мисли. Промяната в живота е възможна чрез промяна на подсъзнателната лична програма, т.е. чрез промяната на себе си. Подсъзнанието контролира всичко, което се случва в организма, чрез мозъка и функционирането на централната и периферната нервна система. Подсъзнанието има способност да решава самостоятелно каква и колко информация да подаде на съзнанието. Неутрализирането на личната негативна вътрешна програма води до здрав, пълноценен и хармоничен живот. Мислите са универсални форми на енергия, които притежават съзнателна плодотворна или разрушителна сила.

Болестите, стреса и всички проблеми на хората са в резултат на несъотвествието между съзнателните желания и подсъзнателните намерения.

Съвременната медицина се стреми да потиска симптомите на болестите или да отстрани последствията от тях. Тя в повечето случаи не се занимава с психологичните причини отключили болестта.

Болестта е сигнал, отправен от подсъзнанието към съзнанието за нарушаване на равновесието в организма на физическо и на психично ниво. Болестта е вид съобщение, което ни предупреждава, че нещо в мислите, чувствата и в поведението ни е в дисбаланс и влиза в противоречие със законите на Вселената.

Когато един човек живее в постоянен страх, ревност, стрес, гняв, злоба, омраза, това поражда прекалено много вътрешно напрежение, както във вътрешните му органи, така и върху съзнанието му. По този начин органите и съзнанието достигат своя предел на поносимост на натоварване и тогава се включват защитните сили на организма. Появява се болестта, като предупреждение и сигнал, че нещо не е наред.

Стресът е система от физиологични, биохимични, психични и поведенчески реакции на индивида, предизвикани от продължителни, силни или неочаквани физически и психически натоварвания. Стресът не е болест, а защитна реакция на организма.

Към негативните /отрицателните/ емоции спадат: гняв, тъга, печал, страх, отчаяние, злоба, омраза, негодувание, отвращение, презрение, ненавист, ярост, неудовлетворение, разочарование, злоба, неприязън, завист, подтиснатост, угризения на съвестта, чувство на самосъжаление, ревност и др.

Ако човек се научи да приема жизнените ситуации като уроци, а не като стрес и неудачи, той ще подобри значително живота си.

Дълготрайното преживяване на неудоволствие, неудовлетворение, критиките и претенциите водят до болки в ставите, в гърлото, ревматизъм и др. болести. Хората, живеещи дълго в реалност, пълна с подобни негативни емоции са твърди в мненията и съжденията си, непреклонни са и трудно приемат чуждата гледна точка. Чувството за собствената им значимост е твърде силно. Те страдат от хронична „правота” и са склонни към упорито и безсмислено налагане на всяка цена на своята гледна точка. А това води до до дълготрайни междуличностни конфликти, безсмислени битки и опозиционно поведение.

Ненавистта е крайна проява на отхвърлянето. Тя има и друго проявление – безразличие и равнодушие, които са подтисната ненавист. Ненавистта води до здравословни проблеми с главата и очите. Отключва болести като епилепсия, паркинсон, парализи, мозъчни травми, мигрени, тумори, тежки кожни заболявания.

Ако човек живее дълго време в раздразнение, това се проявява в болести на черния дроб, червата, кожата, стомаха и ставите. Гневът и злобата са крайна форма на раздразнението. Проявяват се, когато ситуацията е излязва извън контрол. Черният дроб и жлъчката са свързани с избухливостта. Подтиснатият дълго време гняв и избухливост водят до възпаление на жлъчката, спиране на жлъчните секреции, дискинеза на жлъчните пътища, образуване на камъни в жлъчката.

Проявата на гнева и избухливостта са свързани и със ставни заболявания, ревматизъм и изкълчвания. Крайното изразяване и дълготрайното сдържане на гнева са еднакво вредни.

Дълготрайнато обида предизвиква язва на стомаха и на дванадесетопръстника, тумори, обриви и главоболие, мигрена и др. Когато човек смята, че има недостатъци, той се настройва агресивно и към себе си.
Човешко поведение, дълготрайни емоции и мисли, които отключват болестта
–  Главоболие – Претоварване, лицемерие, подценяване, самокритика и критика, страх, липса на доверие. Несъответствие между мисли и вътрешно поведение
 – Мигрена – Стремеж към съвършенство, постоянно осъждане  и критикуване, обвинения, неизказани самообвинения, самонаказване, комплекс за малоценност, вина
 – Амнезия – Страх , бягство от живота.
 – Тумор в мозъка – Упорито отказване да приемаме света на другите, стремеж към подчиняване на другите.
 – Невралгия – Нарушения в общуването и във възприемането на околния свят.
 – Радикулит – Страх и безпокойство свързани с пари, финансови притеснения, притеснения за бъдещето, поемане на непосилен товар.
 – Инсулт, парализи, парези – Непосилна ревност и омраза, съпротива срещу живота и съдбата, отстояване на възгледи и мнения с агресия, неприемане на гледната точка на другите, неудовлетвореност от живота, от хората, агресия към света и другите, избягване на отговорност, парализиращ страх, ужас, сдържан, подтиснат гняв неумение за изразяване на любов.
 – Епилепсия, гърчове, спазми – Силно психично напрежение, подсъзнателен страх, мания за преследване, вътрешна борба, високи нива на подсъзнателна агресия, ненавист, омраза, презрение, ревност
 – Хиперактивност – Липса на безусловна любов в детството.
 – Безсъние – Страх, безпокойство, борба, суета, чувство за вина.
 – Уши – Нежелание за чуване или неумение за вслушване в мнението на другите, нежелание за възприемане на казаното от другите, страх, силно изразено неприемане на някого или нещо.
 – Очи – Омраза, злоба, гняв към нещо или някого, когото не желаем да виждаме, злоба към някого, натрупана душевна болка,  дълготрайни обиди, нежелание за прошка, блокиране на чувствата.
 – Стенокардия – Неудовлетворена любов /към себе си, към близките, към околния свят/, стари обиди, ревност, жалост и съжаление, страх и гняв, страх от самотата, липса на любов и радост, игнориране на себе си, негативна нагаласа по отношение на другите и света.
 – Атероклероза – Липса на радост, съпротивление и напрегнат начин на живот, инат.
 – Хипертония /високо кръвно налягане/ – Вътрешно напрежение и съпротивление, породено от страхове, недоверие, нежелание за приемане на ситуациите, потискане на истинските чувства.
 – Хипотония /ниско кръвно налягане/ – Липса на вяра в собствените сили, дълготрайна борба и съпротиви.
 – Разширени вени – Претовареност, липса на удоволствие от живота, от творчеството, страх от бъдещето.
 – Тромбоза – Спиране на развитието, стрес от вкопчване в догми и погрешни вярвания.
 – Анемия – Липса на радост в живота, страх от бъдещето, комплекси, вкопчване в стари обиди, пагубни мисли и емоции.
 – Пневмония – Отчаяние и умора от живота, незараснали емоционални рани
 – Бронхит – Неизказан гняв и дълготрайни претенции, невротична атмосфера на живот.
 – Астма – Подтиснато ридание с източник конфликт от детството, силна зависимост от външни фактори, неспособност за самостоятелен живот, страх от живота.
 – Туберкулоза – Дълготрайна депресия и тъга.
 – Гърло, ангина, ларингит,  фарингит – Отразява състоянието на взаимоотношенията с близките хора. Преглъщане, подтискане на гнева, страх от изразяване гласно на мислите, липса на самоизразяване.
 – Херпес – Трудно възприемане на нови идеи и мисли, неизказани гневни и тъжни мисли.
 – Язва на стомаха и дванадесетопръстника – Затруднена способност за преработване на идеи, стопиране пред нещо ново в живота, дълготрайна неопределеност, натрупани чувства за обреченост, неумение за обмисляне и  приемане на промяна, страхове, уязвено самолюбие, дълготрайно желание за доказване на нещо, дълготраен свръхконтрол, неистов стремеж към власт, страх от неуспех, неприемане, дълготрайна враждебност и отвращение към нещо или към някого, гняв, обида, злоба, чувство за безизходица.
– Черен дроб – Потискан дълготраен гняв, раздразнение или озлобение към нещо или някого, горчиви мисли, постоянно оплакване и самооправдание.
 – Камъни в жлъчката – Дълготрайно натрупвани горчиви и гневни мисли, гняв и гордост, раздразнение, нетърпение и недоволство от нещо.
 – Задстомашна жлеза, панкреатит – Дълготраен гняв и усещане  за безизходица.
 – Диабет – Стрес, горчива мъка, наличие на дълготрайни тревоги, липса на радост.
 – Камъни в бъбреците – Материализирани дълготрайни потискани агресивни емоции, гняв, чувство за неуспех и тревога, нетърпение, възмущение към околните силна зависимост от тях.
 – Наднормено тегло – Дълготраен страх, необходимост от защита, неудовлетворение и нехаресване на себе си, самокритичност, липса на обич към себе си, скрит гняв и нежелание за прощаване на нещо.
 – Артрит, ревматизъм – Дълготраен перфекционизъм, стремеж към съвършенство, високи очаквания към околните и от себе си, недостиг на любов.
 – Болки в кръста – Силни емоции, свързани със страх за пари и материално благополучие, усещане за дълготрайно носене на непосилен товар
 – Заболявания на краката – Емоции свързани със страх от бъдещето, липса на цел в живота.
– Алергия – Знак за липса на емоционален контрол, раздразнение, обида, яд, гняв, неприемане или отхвърляне на някого или нещо.
 – Екзема, невродермит – Краен антагонизъм, отхвърляне, отричане, неприемане на някой или на нещо, психически сривове, силен стрес.
 – Псориазис – Силно чувство за вина и желание за самонаказание, възникнали след силни стресови ситуации, психическа натовареност при което биват унищожени чувството за доверие, любов и безопасност.
 – Изкълчвания – Гняв и съпротивления, силна обида, огорчение, желание за отмъщение.
 – Рак – Дълго стаяваните обиди, гняв, стреса и желание за отмъщение отключват болестта, горделивостта и породеното от нея високомерие, чувството за вина, постоянното осъждане и презрение  натрупват негативни емоции, които съчетани с психотравматичен стрес водят до ракови заболявания.
 – Алкохолизъм  – Силен емоционален стрес неумение за поемане на отговорност, дълготрайно натрупан страх, омраза, ревност, обида, отчаяние, яд, чувство за малоценност, липса на любов и внимание. Много хора използват алкохола, като начин за освобождаване от физическо и психическо натоварване, като бягство от реалността и от проблемите.

Монопола в медицината: Фармацевтика ви потдържа болни


Монопола в медицината
Как голямата фармацевтика ви потдържа болни ?

От тежко болен, към отлично здраве, без химически лекарства. Не е ли прекрасно. Просто трябва да разберете как природата работи.

Страдах от пълнота, диабет; страдащ в хронични болки над 10 години. Самообразовах се за опасността на химическите лекарства и трансвформирах живота си. Днес изследванията показват, че съм в съвършенно здраве. Има толкова много информация за това как да се освободите от нуждата от медикаменти и операции, и да заживеете пълноценен живот.

Производителите на лекарства харчат милиярди на година за реклама, която пълни мозъкът ви. Как да се справим с техните пропагандни, фалвиви реклами. Веднъж когато разберем как природата наистина работи и да живеем според тези закони започваме да прозираме истината зад тази фалшива пропаганда. Тогава можем да поемем контрол над живота си и да се освободин от болестите.

Хора, които са били 10-20 години на лекарства, прочитат моята информация и се освобождават от зависимостта от лекарства. Не само се освобождават от хроничните болки, но и от финансовата зависимост от скъпи лекарства. Единствената ми мотивация е да споделя и помогна на хората.Състоянието с монопола на фармацевтиката над живота на хората е престъпление. Тези които одобряват лекарствата за безвредни, също получават огромни пари. Заговорът е много дълбоко вкоренен в сегашната медицина. Много от тези лекарства и одобрени химикали в хранителната индустрия са много силни причинители на рак и стотици други заболявания.

Но за да се одобри едно лекарство е нужно да покажат само при 5% от потребителите. В действителност мого от рекаламираните лекарства нямат ниакакъв положителен ефект за болшинството от пациентите. Сравнето това с природните добавки, където имате 100% полезен ефект, без вредни странични ефекти. Но от химия се печели повече.

Карат ни да взимаме химикали, които са вредни, и ни правят зависими да ги взимаме през остатъка на живота си. Това наистина е престъпление. Лъжат ни че дадено лекарство е за сърце, но всъщност то въобще не лекува, просто убърква химикалите в организма едностранно. Дори лекарство, като VIOXX (хапче за сърце, открито че причиниява сърдечен удар). След като откриват, че то е толкова токсично и опасно за здравето, че е довело до смъртта на повече Американци от колкото са загинали във Виетнамската война, комисията въпреки това гласува връщането му на пазара. Примери като този са хиляди с медицината. Самата наука зад тези лекарства е напълно лъжлива.

Слагат химия дори в хранителната индустрия. Всеки химически подсладител е много вреден. Множеството химически консерванти също. В същото време, полезни, естествени подсладители не са включени в списъка, за да няма конкуренция за химическите компании.

20% от децата в западните страни са на химически 'ментални' медикаменти. Вещества които си играят с мозъка на децата ни и ги правят пожизнено зависими. Това е огромна индустрия. Всички тези болести не са съществували преди 50 години.

Фармацевтиката е една от най-печелившите индустрии в наши дни. Колкото повече се разраства, толкова повече се нуждае от пациенти. Те са създали множество начини да вербуват пациенти. Диагностицираки даден човек с определено заболяване, от страх той е вербуван да купува предписаните му фармацевтичн продукти. Те потдържат болестите, не ги лекуват. Но ако се появи работещо и евтино лечение, те правят всичко, за да го задушат. Има ужасяващи факти за тази им практика. Това е невероятна корупция.

Ако имаше истинска справедливост, арестите трябваше да започнат веднага в голямата фармацевтика, както и всред подкупените политици и законодатели. Това са хора, отговорни за нещо което можем само да наречем 'убийства'. Това което причиняват техните токсични химикали може единствено да се сравнява с Нацистките експерименти в Германия. Същата липса на етика; същото зло съзнание, същата експлоатация на жертвите им.

Това е мащабна експлоатация на населението от големите фармацевтични компании, без възможност населението да се защити. Те превръщат хората в машини за печалба, експлоатирайки здравето на хората. В същото време влагат много усилия и политическа сила да преследват природноте, работещо лечение.

Знаем че има плодове с невероятно полезно въздействие. И както знаем, те нямат странични ефекти. Дори най-съвременните квантови изследвания показват как наистина трябва да се лекуваме. Прочетете за Квантовото био-енергийно лечение


Раковия тумор: Какво Раковата индустрия не желае да знаете? Болните от рак - лечение и факти

Рак тумор раоков ракови ракова болни лечение онко-болни онко-лечение химио-терапия 
Какво Раковата индустрия не желае да знаете?
Рак тумор раоков ракови ракова болни лечение онко-болни онко-лечение химио-терапия
Около 15 милиона са умряли от рак до сега, за близо 40 години. Всеки ден умират по 1500 души, или половин милион на година. Повече умират от Рак за 3 години, отколкото Американски войници са убити от 200 години насам.

Един от трима ще умре от рак. От времето на 1920 до сега, жизнената продължителност на болните от рак не се увеличила, въпреки милиардите инвестиции. Защо не е намерено разрешение? Какво да кажем за огромните приходи от Рак индустирята?
Печалбите от Раковата индустрия: 
1971 г. - 54 милиона $ 
1982 г. - 231 милиона $ 
1992 г. - 802 милиона $ 
2009 г. - 1.6 милиарда $

Това за тях е огромен бизнес. А знаете ли, че имате по-голям шанс да оцелеете, ако не се подложите на традиционнот лечение с химио-терапия, от колкото да бъдете лекувани? Знаете ли, лечението е задължително. Както и ни задължават да се ваксинираме. Знаете ли че това е част от програмата им за намаляване на населението?Прочетете: Всяка форма на Рак се лекува за 2-3 седмици

Бях диагностицирана с Рак и трябваше да умра след 3-6 месеца. Но не умрях. Започнах диети. Дъщеря ми питаше, не трябваше ли да си вече умряла. Напротив, скоро отркиха, че вече не съм болна.

Но както открих, ако доктора ми знаеше, че има начини за лечение, и ми бе предложил такива алтернативи. Той скоро щеше да загуби работата си и дори разрешителното, като доктор. Но ако разберете огромните приходи, ще разберете и отговора.

Всъщност е обратното. Настоящите методи за лечение са абсолютно безполезни. Пред съда са показани снимки; детето на алтернативно лечение изглежда прекрасно и жизнено, но след 2 месеца традиционно лечение е направо в ужасно състояние.

Баща ми имаше рак. Казах му, да не ходи на химио-терапия. Но системата го притисна и бе подложен на радиация. След месец беше мъртав. Това разруши имунната му система и той умря.

Но след като традиционната медицина е толкова безполезна, защо не се опитат да разберат нетрадиционните - алтернативни методи, които са успешни. За да разберете, трябва да знаете, какво се случва преди един век.

През 1800-те официалната медицина успява да унищожи алтернативните лечения. Така бизнеса с лекарствата набира скорост. Докторите са подложени на образователни стандарти и регулации, за да бъдат изключени всички отклонения. Само те могат да сертифицират практикуващите доктори.

Така монополите бързо започват да доминират медицинската практика. Всеки който не практикува наложените от тях (фининаново изгодни им) методи е обявен за нелегален и преследван от ситемата. С други думи, всеки който лекува, това което те не могат е моментално атакуван и преследван.

Ако искате да разберете повече за тези и други методи за лечение на рак, свържете се с нас. От нас можете да закупите витамините и добавките необходими за бързо възстановяване, както и да ви свържем със хора, които успешно лекуват рак с най-съвременните методи - дори с лечение на квантово ниво.

Попитайте и за пакети, комбинирано лечение на рак, които атакуват раковото заболяване от няколко, доказано действащи посоки, за да гарантират бързо възстановяване. Не губете време и не се самоубивайте със химио-терапия. От здрав човек тя моментавно ви превръща в пътник. Статистически 95% от смъртните случаи са от токсичната химио-терапия, а не от самия рак. Разберете защо богатите монополи не искат да разберете това. Днес има пре достатъчно информация и факти.
Рак тумор раоков ракови ракова болни лечение онко-болни онко-лечение химио-терапия
Прочетете още:
Лечение с нулева енергия: Чудото на 'Квантовия стик'
Лечение на рак със сода за хляб и кленов сироп

Как да се предпазим и излекуваме от Рак
Принципи на алкално хранене  
 
Рак тумор раоков ракови ракова болни лечение онко-болни онко-лечение химио-терапия
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...